Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo triệu tập các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2020.
Thí sinh có mặt lúc 07 giờ 30 ngày 08 tháng 5 năm 2020.
Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp.
Các thí sinh vui lòng xem thông báo và danh sách cụ thể trong file đính kèm.
Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức 2020
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức 2020

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết