Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 Tuyển dụng Viên chức 2022

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi Tuyển dụng viên chức năm 2022. Thông tin chi tiết, mời thí sinh xem TẠI ĐÂY

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Thông tin cần biết