Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 Tuyển dụng viên chức năm 2021

Hội đồng Tuyển dụng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đự thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi Tuyển dụng viên chức năm 2021.
Chi tiết các ứng viên vui lòng xem Thông báo tại đây và Phụ lục kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển tại đây.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết