Thị trấn Thanh Bình đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Tại Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua – khen thưởng, Cải cách hành chính của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thị trấn Thanh Bình đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3.

Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thị trấn đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 – 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình đã đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, tặng cho nhân dân và cán bộ thị trấn Thanh Bình. Dịp này, có 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018 cũng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

   

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Cây giống Phước Hòa

Cửu Long

Thông tin cần biết