Tăng cường công tác đấu tranh, chống buôn lậu và gian lận thương mại

Năm 2022, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Tháp (Ban Chỉ đạo 389) cần được kiện toàn thành viên, tăng cường công tác thông tin, phối hợp, chủ động nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Trên là ý kiến của ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp sáng ngày 26/01/2022. Cuộc họp tổng kết hoạt động năm vừa qua và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ông Huỳnh Minh Tuấn đồng thời yêu cầu kết hợp chặt chẽ với các địa phương giáp biên để kịp thời nắm bắt đối tượng, phương thức thủ đoạn để có giải pháp đấu tranh ngăn chặn. Bên cạnh đó, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh cũng đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các ý kiến đóng góp, đề xuất trình Ban Chỉ đạo tỉnh và kiến nghị với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xem xét.

Năm 2021, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 1.757 vụ, 752 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đã xử lý 1.650 vụ. Lực lượng thanh tra tăng cường công tác kiểm tra thanh tra, chuyên ngành để kịp thời phát hiện, xử lí các trường hợp vi phạm. Nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tân dược, điện máy…

Minh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

PNJ

Giờ Trái đất

Viettel 8-5

Thông tin cần biết