Sơ kết Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ngày 29/6, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo Ban chỉ đạo, cuộc vận động ngày càng tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Từng bước thay đổi nhận thức trong sản xuất, thói quen sử dụng hàng ngoại sang ưu tiên sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu, cụm công nghiệp; hội chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP địa phương được nhân dân đón nhận. Hiện toàn tỉnh có 58 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có hàng hóa vào các kênh phân phối lớn như: Coopmart, Big C, Vinmart, Bách hóa Xanh v.v.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 89 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Tích cực phối hợp thực hiện song song 2 nội dung, đưa hàng Việt về nông thôn, khu cụm công nghiệp và đưa nông sản lên phố với chất lượng và giá cả phù hợp, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Vận động, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng v.v.

Ngọc Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết