Phát huy vai trò cựu giáo chức trong xây dựng xã hội học tập

Qua 17 năm xây dựng, phát triển, từ năm 2005, Hội Cựu giáo chức tỉnh Đồng Tháp tập hợp đông đảo giáo viên, cán bộ, viên chức ở các cơ sở giáo dục đã nghỉ hưu, tiếp tục đóng góp cho các hoạt động giáo dục. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, sáng ngày 09/8, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Nhân rộng điển hình tiên tiến và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động. Có 160 hội viên tham gia chia sẻ ý kiến.

Hội nghị tập trung thảo luận về những kinh nghiệm, kết quả đạt được và các giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Như công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và phối hợp làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Hội nghị thống nhất, thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy trí sáng tạo, vai trò nhà giáo trong đời sống xã hội, nhất là vai trò trong xây dựng xã hội học tập; làm tốt công tác chăm sóc hội viên, đặc biệt là các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay Hội Cựu giáo chức có gần 7.000 hội viên sinh hoạt trong 132 hội cơ sở và 9 chi hội.

Lê Giang/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Sa Nhiên

Viettel 8-10

Đồng Vàng 9-10

Thông tin cần biết