Nghiệm thu Đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Chiều ngày 21/12/2018, tại UBND tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học đã có buổi họp bàn, góp ý để nghiệm thu Đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

  Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, GS Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, đại diện tỉnh Long An và Tiền Giang, đại diện các viện, trường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự. Đề án được triển khai trong phạm vi 22 huyện, thị và thành phố thuộc tiểu vùng Đồng Tháp Mười của ba tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2030. Kinh phí thực hiện Đề án là trên 30 ngàn tỷ đồng. Đề án này do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sánh làm chủ nhiệm. Bộ Kế hoạch và đầu tư là cơ quan chủ trì. Theo Đề án, 3 tỉnh sẽ thực hiện 6 chương trình liên kết gồm: Nâng cấp chuỗi và phát triển thương hiệu nông sản đặc trưng Đồng Tháp Mười ; phát triển du lịch sinh thái; quản lý tài nguyên nước, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, thủy lợi và điện; thiết lập hệ thống thông tin và chia sẻ thông tin tiểu vùng; dự án thu hút đầu tư quốc tế để phát triển bền vững, giảm nghèo và an ninh nguồn nước. Trên cơ sở đánh giá, góp ý Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và xếp loại khá cho Đề án.

Mỹ Phước/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

PNJ

Thông tin cần biết