Ngành nông nghiệp Đồng Tháp phấn đấu tăng trưởng 3,7% trong năm 2019

Sáng ngày 21/12/2018, Sở NN và PTNT Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 2018, định hướng năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì Hội nghị.  

 

Hội nghị được trực tuyến với các điểm cầu trong tỉnh

  Năm 2018, ước giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tỉnh đạt trên 41.500 tỷ đồng, tăng gần 5%. Trong đó giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt gần trên 25.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt trên 2.500 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt trên 11.300 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 150 hợp tác xã, gần 950 tổ hợp tác, 61 hội quán, ước đến cuối năm có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, ngành nông nghiệp đặt chỉ tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 3,7%, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bản tỉnh đạt 187. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng ngành nông nghiệp tỉnh đã đạt được những thắng lợi cơ bản trong năm 2018. Năm 2019, ngành cần tiếp tục thực hiện trọng tâm Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và các đề án chuyên ngành, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong ngành nông nghiệp, dành sự quan tâm nhiều hơn đến các hợp tác xã và hội quán, chú trọng trong công tác xã lũ, đảm bảo hài hòa lợi ích và gắn với phát triển sản xuất tại các địa phương.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

PNJ

Thông tin cần biết