Nạo vét 300km kênh, cấp nước tưới mùa khô

Thực hiện kế hoạch Phòng chống hạn, bảo vệ sản xuất trong mùa khô năm nay của UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung nạo vét, duy tu, sửa chữa nhiều công trình thủy lợi.

Trước dự báo mùa khô hạn năm nay mực nước xuống thấp, nắng nóng kéo dài, ngay khi được cấp nguồn vốn một số địa phương đã tích cực triển khai các công trình thủy lợi để chủ động ứng phó.

Năm 2019, huyện Cao Lãnh được bố trí vốn để nạo vét hơn 5 km toàn tuyến kênh Tư Sửu – Rạch Nhiễu ở xã Bình Hàng Tây. Kênh được múc sâu và mở rộng hơn trước, mùa khô năm nay người dân sống ven 2 bên con kênh đã không còn nỗi lo xuồng ghe không thể di chuyển hoặc tốn nhiều chi phí cho việc bơm tưới khi nước sông quá cạn.

Tại huyện Tân Hồng, địa phương chịu tác động nhiều nhất của tình hình khô hạn do có nhiều diện tích đất nằm ở gò cao cũng đang tích cực triển khai các công trình phòng chống hạn. Năm 2019, bằng nguồn kinh phí được cấp huyện đã nạo vét 7 công trình do cấp tỉnh và cấp huyện quản lý với chiều dài hơn 15 km.

Từ nguồn kinh phí được Trung ương phân bổ và nguồn vốn của tỉnh, năm 2019 toàn tỉnh Đồng Tháp tiến hành nạo vét 320 công trình với chiều dài khoảng 300 km. Kinh phí đầu tư hơn 800 tỷ đồng.

Theo dự báo mùa khô năm nay mực nước tại các sông thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 3 tấc, do đó người dân cần chủ động nguồn nước tưới, gieo trồng đúng lịch thời vụ, chuyển đổi cây trồng chịu hạn và ứng dụng các giải pháp tiết kiệm nước tưới để đảm sản xuất.

PV/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

Thông tin cần biết