Kinh tế - Xã hội tỉnh Đồng Tháp phục hồi tăng trưởng tích cực

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực đã có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Đây là thông tin tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Tháp 6 tháng đầu năm, do cục Thông kê tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Trong quí II, tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Đồng Tháp ước đạt 7,85%, đứng thứ 5 trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 3,83%.  Trong đó, chỉ có ngành nông nghiệp tăng trưởng giảm, còn lại các ngành lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp – xây dựng đều tăng.

Cục Thống kê đánh giá, trong 6 tháng cuối năm, mức tăng trưởng các quí sẽ được duy trì như quí II, do: sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tiếp tục gặp thuận lợi về giá và tiêu thụ; thương mại và dịch vụ phục hồi các hoạt động. Khả năng cao tỉnh sẽ đạt được kế hoạch tăng trưởng đề ra cho năm 2022 là 7%.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết