Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Sáng ngày 18.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại thành phố Cao Lãnh. Tham dự có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ cùng 349/350 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng, định hướng và động viên, cổ vũ hệ thống chính trị tỉnh nhà tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Để hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội, mỗi đại biểu cần phát huy cao độ trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần dân chủ trên cơ sở nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và tình đồng chí thân ái, đoàn kết, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu để Đại hội diễn ra đúng theo Chương trình đã được quyết nghị.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần thứ X đã định hướng các mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, với 17 chỉ tiêu chủ yếu. Đến cuối nhiệm kỳ, thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế – xã hội của Tỉnh có bước phát triển khá toàn diện, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng, ước năm 2020 đạt gần 87.300 tỷ đồng, tăng 1,53 lần so với năm 2015, xếp vào hàng khá trong khu vực ĐBSCL. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 6,44%/năm, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đời sống nhân dân được nâng lên, GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến cuối năm 2020, ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Một số lĩnh vực đột phá, trở thành động lực cho một số lĩnh vực khác, tạo kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trung ương dự Đại hội

Phát huy thành tựu đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu trên mọi lĩnh vực cùng 6 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và 5 đột phát chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 trình Đại hội thảo luận. Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 20/10.

Mỹ Duyên/THĐT

 

 

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ

Hoa Hồng Phát (10/2020)

Thông tin cần biết