Infographic Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

Đến ngày 31/3, tất cả các thuê bao di động đang hoạt động phải đảm bảo thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những trường hợp không chuẩn hóa sẽ bị khóa thuê bao và thu hồi.
Vì vậy, người dùng cần kiểm tra để sớm chỉnh sửa, thực hiện cập nhật thông tin thuê bao di động mà mình đang sử dụng nhé!

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết