Huyện Châu Thành: Ra mắt hội quán thứ 5

Tại xã An Hiệp, huyện ChâuThành vừa mắt một hội quán của bà con nông dân đó là Hiệp Tâm Hội quán.

Hiệp Tâm hội quán được thành lập trên cơ sở quán cà phê khuyến nông có từ năm 1997. Hội quán có 51 thành viên. Từ nay, bà con xã An Hiệp sẽ có thêm nơi để cùng bàn bạc chuyện xóm làng, xây dựng nông thôn mới, chuyện nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho trái chanh. Trước đó, huyện Châu Thành đã có 4 hội quán là: Canh Tân Hội quán ở xã An Nhơn, Tân Lang Hội quán ở xã Hòa Tân, Thanh Long Hội quán ở xã Phú Hựu và Phú An Hội quán ở xã Tân Bình.

Thanh Dự/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Agribank

Thông tin cần biết