Họp bàn đẩy nhanh tiến độ dự án về giao thông

Sáng nay, ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có cuộc họp với các đơn vị liên quan, họp bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án giao thông trong năm 2021 và 5 năm tới.

Trong năm 2021, Đồng Tháp sẽ phải hoàn thành dứt điểm 3 dự án giao thông, gồm Dự án Đường Sở Tư Pháp kết nối với đường Tân Việt Hòa; đường ĐT.849 giai đoạn 1; hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch – nông nghiệp. Đồng thời, chuẩn bị đầu tư thêm 12 dự án giao thông trọng điểm mới giai đoạn 2021 – 2025. Trong số 12 dự án, Sở GTVT làm chủ đầu tư 6 dự án, Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư 6 dự án.
Cuộc họp đã trao đổi về các nội dung còn vướng mắc hiện nay. Theo đó, chủ yếu là do các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi, văn bản dưới luật và hướng dẫn của bộ, ngành chưa kịp thời. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn và các địa phương có dự án đi qua chưa phối hợp nhiệt tình.

Ông Trần Trí Quang yêu cầu Sở GTVT và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư các dự án trong giai đoạn tới. Đối với các dự án đã bố trí vốn trong năm 2021 cần tiếp tục rà soát, hoàn thành thủ tục để kịp thi công theo kế hoạch. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh Quyết định số 14/QĐ-UBND về phân cấp quản lý dự án trên địa bàn tỉnh, có hướng dẫn cụ thể về ủy thác quản lý dự án. Sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn để hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định.

Bảo Ngọc/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

EVN Đồng Tháp

PNJ

Thông tin cần biết