Đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia phát triển hàng đầu về nông nghiệp

Sáng ngày 03/01/2019, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra mục tiêu dài hạn với ngành nông nghiệp trong vòng 10 năm tới là phải đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia phát triển nhất về nông nghiệp trên thế giới.

Cũng tại Hội nghị này, một lần nữa Đồng Tháp được Thủ tướng biểu dương về những thành tích đạt được trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Năm 2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của nước ta đã hoàn thành và vượt cả 5 chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,76% (chỉ tiêu Chính phủ giao là 2,8 – 3%). Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 7 năm qua. Lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 40 tỷ USD. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 42,4%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 5,4%.  

Tại điểm cầu Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành dự

Năm 2019, ngành nông nghiệp xác định, sẽ “xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 42 – 43 tỷ USD; có 48 – 50% xã và 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương một số tỉnh, trong đó có Đồng Tháp, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong năm 2019, các ngành, địa phương phải cùng tìm kiếm thị trường, tạo đầu ra cho sản phẩm, trong đó tập trung thị trường mới có yêu cầu chất lượng cao như EU, Hàn Quốc. Phấn đấu trong vòng 10 năm tới, đưa Việt Nam vào tốp 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển, vào tốp 10 các quốc gia về chế biến nông sản và trở thành trung tấm chế biến xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới.

Mỹ Phước/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Tỷ Thạc

Thông tin cần biết