Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ KTXH 2019

Sáng ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.  

  Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UB.MTTQ và các hội đoàn thể, sở ngành, địa phương cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh tham dự. Hội nghị được trực tuyến đến 53 điểm cầu cấp huyện và cấp xã. Hội nghị có 18 tham luận cùng nhiều lượt ý kiến của sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Nội dung tập trung thảo luận 3 chương trình, 8 nhiệm vụ của UBND tỉnh đề ra, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch. Những vấn đề nóng như dịch bệnh trên cây có múi ở Lai Vung, việc đào ao cá tra ngoài quy hoạch, tình trạng nghiện ngập ma túy trong thanh thiếu niên được đề cập một cách nghiêm túc, thẳng thắn.    

Nét nổi bật là tinh thần “trọng dân”, “đặt người dân ở vị trí trung tâm của sự phát triển” được thể hiện rõ tại Hội nghị. Vấn đề còn lại, theo ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là khát vọng của người đứng đầu và một cơ chế phối hợp đa thành phần, hướng tới sự toàn diện và linh hoạt hơn trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Năm 2018, Đồng Tháp thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu KTXH đề ra. Tăng trưởng GRDP 6,92%, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 40 triệu đồng. Xuất khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD. Năm 2019, Đồng Tháp đề ra kế hoạch phát triển với 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tăng trưởng kinh tế tăng 7,5%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng. Nhìn chung, kết quả năm 2018 là rất tích cực. Nhận định năm 2019, tình hình tiếp tục thuận lợi, dư địa tăng trưởng còn nhiều. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra từ bối cảnh quốc tế, trong nước và trong tỉnh. Nhất là khi mục tiêu của tỉnh năm 2019 là khá cao. Trước tình hình đó, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần bám sát vào chương trình, nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh đề ra, sớm cụ thể hóa thành giải pháp riêng của đơn vị mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Trước khi kết thúc Hội nghị, lãnh đạo 35 sở, ngành và địa phương của tỉnh Đồng Tháp thống nhất ký vào bản cam kết hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra.

PV/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Agribank

Thông tin cần biết