Đồng Tháp triển khai cam kết hành động tại Mekong Starup

Để triển khai các cam kết hành động tại Diễn đàn Mekong Starup – lần 1 diễn ra cuối năm 2022 tại Đồng Tháp, sáng nay, ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, các sở ngành liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV).

Đại diện Ban IV đã trình bày chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình: Địa phương tiên phong giảm phát thải và định hướng kinh tế xanh, gồm 3 hợp phần. Hợp phần 1: Nâng cao nhận thức về giảm phát thải và chuyển đổi xanh. Hợp phần 2: Hỗ trợ giảm phát thải. Hợp phần 3: Xây dựng và vận hành sáng kiến Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đồng Tháp rất quan tâm, xúc tiến triển khai nội dung cam kết hành động tại Diễn đàn Mekong Startup, xây dựng Đồng Tháp thành trung tâm giảm phát thải của khu vực ĐBSCL. Đồng thời, đề xuất các lớp tập huấn thay đổi về nhận thức xanh đầu tiên cần sự có mặt của lãnh đạo bộ, các tổ chức quốc tế để giới thiệu chương trình hành động, những cam kết lâu dài. Các sản phẩm từ các mô hình kinh tế xanh cần được thu mua toàn bộ để khích lệ những người tiên phong. Tích cực tìm kiếm các giải pháp để tăng ứng dụng công nghệ trong giảm phát thải. Các sở ngành của tỉnh sẽ sớm có những trao đổi cụ thể với Ban 4, nhanh chóng xúc tiến các nội dung đã cam kết.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết