Đồng Tháp: Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 67%

Chiều ngày 24/01/2019, Sở LĐTB&XH Đồng Tháp tổ chức tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển mới đào tạo nghề cho 21.650 học sinh, trong đó 80% học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng ra trường có việc làm. Đối với đào tạo nghề cho lao động động nông thôn, tỷ lệ có việc làm khoảng 85%. Để đạt được kết quả trên trong năm qua các đơn vị giáo dục nghề nghiệp đã đẩy mạnh việc đào tạo gắn với địa chỉ, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp.

Theo kế hoạch năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ tuyển mới khoảng 21.500 học viên, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 67%. Trong đó, sẽ đào tạo 2.500 học viên hệ cao đẳng, 2.000 học viên trung cấp và 17.000 học viên trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng.

Sở LĐTB&XH sẽ tiếp tục triển khai mua sắm trang thiết bị dạy nghề đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả. Các cơ sở giáo dục đã được đầu tư trang thiết bị dạy nghề có kế hoạch tuyển sinh, sử dụng hiệu quả trang thiết bị.

Dịp này, 14 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động năm 2018” được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Mỹ Phước/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Tỷ Thạc

Thông tin cần biết