Đề xuất phương án tạo nguồn đắp đất cho công trình đến 2025

Trước nhu cầu về vật liệu để san lấp mặt bằng cho các công trình giao thông, xây dựng, sáng ngày 06/7, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp họp với các sở, ngành liên quan bàn về các phương án tạo nguồn đất đắp cho công trình.

Dự kiến nhu cầu cho giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh là khoảng 2,98 triệu mét khối. Trong đó, nhu cầu cho các công trình của các sở, ngành tỉnh làm chủ đầu tư là khoảng 0,84 triệu mét khối, các công trình do cấp huyện đầu tư là khoảng 2,14 triệu mét khối.

Sở Xây dựng tỉnh đề xuất 4 phương án, gồm: Đưa khu vực dự kiến khai thác đất để đắp cho công trình vào dự án; từng địa phương chọn khu vực có thể khai thác đất để đắp cho công trình; tận dụng phần đất dư do người dân cải tạo để đắp cho công trình; tận dụng đất của khu vựa bãi chứa đất đào, nạo vét kênh rạch để đắp cho công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng mỗi phương án đều có những ưu điểm và nhước điểm. Ông Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo, tùy vào điều kiện thực tế của từng dự án tại từng địa phương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương để chọn ra phương án phù hợp, báo cáo về UBND tỉnh.

Duy Anh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết