Đào tạo thủ lĩnh nông dân cho TCCNN và xây dựng NTM

Nông dân cần phải được xem là nguồn nhân lực chủ yếu của tái cơ cấu nông nghiệp (TCCNN) và xây dựng nông thôn mới (NTM), vì vậy tỉnh cần nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo bài bản cho nông dân, trước mắt là những nông dân nòng cốt trong hợp tác xã và hội quán. Đó là nội dung được thống nhất thông qua tại buổi họp của Ban điều hành tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp diễn ra chiều nay, 13/02/2019. Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nội dung đào tạo thủ lĩnh nông dân của tỉnh sẽ tập trung vào kiến thức kinh tế nông nghiệp như cách mua, cách bán, phương pháp quản trị, điều hành sản xuất, chế biến nông nghiệp, nông sản. Chương trình có tên gọi là “Nông dân và nền nông nghiệp phát triển bền vững”. Những nông dân được đào tạo này sẽ trở thành nòng cốt trong TCCNN và xây dựng NTM của xóm, ấp mình. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tiến hành tập huấn, đào tạo kiến thức TCCNN và xây dựng NTM cho các bí thư chi bộ và trưởng ban nhân dân ấp trong toàn tỉnh. Sở NN và PTNT chịu trách nhiệm đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp để triển khai chương trình này trong năm 2019. Yêu cầu đào tạo thủ lĩnh nông dân xuất phát từ nhu cầu thực tế cấp thiết trong quá trình triển khai Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được trong thời gian qua nhìn chung là rất tích cực, diện mạo nông nghiệp, nông thôn đã được đổi mới một bước. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn chưa đạt được tiến độ và căn cơ như mong muốn, thể hiện qua hai chỉ số thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ xã đạt nông thôn mới chỉ ở mức trung bình thấp so với cả nước.

Văn Lợi/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Sa Nhiên

Viettel 8-10

Đồng Vàng 9-10

Thông tin cần biết