Công khai tài chính năm 2021

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Tải về
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 2 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
4 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết