Công khai tài chính năm 2021

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Tải về
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 2 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
4 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2021 Tải về

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Đồng Vàng

Viettel 30-11

VNNC 24-11

Thông tin cần biết