Chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch phát triển KTXH 2023

Theo Cục Thống kê Đồng Tháp, số liệu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm sẽ có vào cuối tháng 5. Đến khoảng giữa tháng 6, sẽ có số liệu ước cả năm 2022. Từ số liệu đó, tỉnh có thể lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho năm mới 2023.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, sáng ngày 17/5, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh gặp các sở, ngành liên quan để thống nhất mốc thời gian, số liệu, hướng tới hoàn thiện sớm mục tiêu cho năm tới.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu số liệu thống kê phải nhanh gọn, chính xác. Cần thay đổi cách thống kê theo tư duy mới. Cũng theo ông Phạm Thiện Nghĩa, từng sở, ngành phải có được số liệu của ngành mình và thống nhất dữ liệu với ngành thống kê, thống nhất mốc thời gian để xử lý số liệu. Số liệu cuối cùng của ngành thống kê sẽ là căn cứ chính sau này. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2023 là năm quan trọng, thời điểm đánh giá giữa nhiệm kỳ, do đó các ngành cần tính toán phương án cho năm 2023 đạt mục cao nhất trong khả năng có thể của mình. Nếu phát sinh vướng mắc phải chủ động phối hợp với nhau, báo cáo UBND tỉnh để sớm có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Trung tâm trợ giúp 8-7

Giờ Trái đất

Viettel 8-7

Thông tin cần biết