Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp làm việc với Sở KH&ĐT

Tính đến cuối tháng 4/2019, Sở KH&ĐT Đồng Tháp đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 650 tỷ đồng. Sở cũng đã triển khai thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên là một số kết quả thực hiện trong quý I/2019 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp báo cáo với ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc vào sáng ngày 09/5.

Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp, Sở đã hoàn chỉnh và trình dự thảo Kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình ươm tạo khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Đơn vị cũng tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn, Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA)… tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn.

Trong công tác đầu tư phát triển, tính đến cuối tháng 3/2019, giá trị giải ngân chỉ khoảng 236 tỷ đồng, đạt 6,7% so với kế hoạch vốn đã phân bổ, chỉ bằng phân nửa so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Sở KH&ĐT trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần giúp thành tích PCI của Đồng Tháp đứng trong tốp đầu cả nước nhiều năm liền. Đối với những nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo cũng như các bộ phận chuyên môn của Sở KH&ĐT giảm hội họp nhưng tăng cường làm việc nhóm, kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác thẩm định dự án. Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh đang gặp khó khăn trong công tác giải ngân vốn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở có báo cáo cụ thể để có phương án giải quyết, xử lý kịp thời đúng theo quy định.

Hoài Thuộc/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

EVN Đồng Tháp

PNJ

Thông tin cần biết