Chất lượng nước ngầm một số nơi đang suy giảm

Ngày 07/5, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với các đơn vị liên quan, họp bàn kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Tính đến tháng 12/2020, tổng số trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 413 trạm, bao gồm 62 trạm cấp nước mặt và 351 trạm cấp nước ngầm. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước năm 2020 đạt hơn 81%. Đáng chú ý, chất lượng nước ngầm từ các địa bàn các huyện Tháp Mười, Tân Hồng, Tam Nông và một phần huyện Cao Lãnh đang suy giảm.

Trong buổi họp bàn kế hoạch cung cấp nước sạch, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND tỉnh các chủ trương. Đồng thời hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về kế hoạch cung cấp nước sạch trình UBND tỉnh trong tháng 5/2021. Công ty CP Cấp mước và Môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp cần đưa ra lộ trình cụ thể, thống nhất với các địa phương về cung cấp nước sạch để kế hoạch sớm được hoàn thiện.

Duy Anh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Tỷ Thạc

Thông tin cần biết