Cần xem công tác khoa học công nghệ là nhiệm vụ quan trọng

Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 diễn ra chiều ngày 02/01/2019.  

  Đến dự Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động khoa học công nghệ có liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh phải xem công tác khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, không phải nhiệm vụ làm thêm. Trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật quan trọng. Tiêu biểu là Quyết định 19/2018 quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh. Thành lập mới Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp. Giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài “Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bùn thải phát sinh trong quá trình chế biến cá tra” cho doanh nghiệp. Trong số 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu, có các đề tài giải quyết những vấn đề quan trọng phục vụ sản xuất, đời sống. Tiêu biểu như “Nghiên cứu thay thế chất trợ lắng trong sản xuất bột gạo lọc truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp”, “Khắc phục hiện tượng chết xanh và rạn vỏ trái trên quýt Hồng ở huyện Lai Vung”.
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2019, Sở cần có các nhóm đề tài định hướng chiến lược phục vụ công tác chỉ đạo của Nhà nước.

Minh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Thông tin cần biết