BTV Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Cao Lãnh tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 19/03/2019, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh về thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2019.

Ông Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá huyện Cao Lãnh đã kịp thời cụ thể hoá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy; thực hiện tốt sổ tay đảng viên làm theo gương Bác; Đề án 04; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung thực hiện. Về công tác cán bộ, đánh giá, quy hoạch, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ đúng quy trình, quy định. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp có nhiều mô hình hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 03, Đề án 04; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy đoàn kết nội bộ; quan tâm công tác đối ngoại; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cùng với đó là quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quan tâm mô hình hội quán tiến tới thành lập hợp tác xã. Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, quan tâm phòng chống tệ nạn ma túy.

Thúy Nhi/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Tỷ Thạc

Viettel

Thông tin cần biết