Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ về triết lý tự quản với 10.600 đại biểu toàn tỉnh

“Triết lý tự quản và vai trò của người dân ở cộng đồng dân cư” là nội dung chia sẻ của ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp với khoảng 10.600 đại biểu trong toàn tỉnh. Buổi nói chuyện diễn ra vào sáng nay do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Buổi nói chuyện được kết nối với 114 điểm cầu cơ sở.

Buổi nói chuyện được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở khối vận đến các địa phương trong tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, mối tương quan giữa hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư và thực thi quyền lực nhà nước ở cơ sở là mối tương quan giữa phép nước và lệ làng, giữa pháp luật và quy ước cộng đồng, giữa những quy định bắt buộc và những quy định ràng buộc trên cơ sở thảo luận giữa mọi người trong cộng đồng. Hoạt động tự quản đơn giản hóa các quy định của nhà nước, làm cho sự quản lý của nhà nước trở nên gần gũi, dễ áp dụng, đi vào đời sống của mỗi người dân.

Qua những phân tích, câu chuyện về thái độ làm việc, yếu tố tạo nên thành công trong công việc, phần nào đã giúp các đại biểu nhất là các thành viên tổ tự quản hiểu hơn về ý nghĩa của mô hình và vai trò của mình khi tham gia tổ tự quản, từ đó, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)