Bảng giá dịch vụ quảng cáo năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp trân trọng gửi đến quý đối tác, khách hàng bảng giá dịch vụ quảng cáo năm 2020, cụ thể như sau:
* Trên sóng Truyền hình, tham khảo tại đây.
* Trên sóng Phát thanh, tham khảo tại đây.
* Trên website thdt.vn, tham khảo tại đây.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết