Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp trưa 28/7/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, từ 06 giờ ngày 28/7/2021 đến 12 giờ ngày 28/7/2021 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 153 ca mắc mới.

Các thông tin về dịch tễ đang được điều tra phân tích, sẽ được cập nhật vào bản tin 18 giờ ngày 28/7/2021.

Tính đến nay, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh cộng dồn là 2.673 ca.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện các giải pháp cấp bách; tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại: https://tokhaiyte.vn, http://kbyt.ytedongthap.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP
Link gốc

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Thông tin cần biết