Advantech Việt Nam Technogoly đề xuất hợp tác chuyển đổi số tại Đồng Tháp

Chiều ngày 01/12/2021, ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Công ty TNHH Advantech Việt Nam Technology về định hướng hợp tác chuyển đổi số với tỉnh Đồng Tháp.

Phía Công ty đề xuất về việc xây dựng thiết lập nền tảng chuyển đổi số và khung chương trình chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó có những điểm nổi bật là đề án thành phố thông minh phát triển bền vững; nhà máy thông minh 4.0; ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống giám sát an ninh; giao thông thông minh; y tế thông minh; đảm bảo an toàn, an ninh mạng…

Ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Công ty đã quan tâm, mong muốn đồng hành với tỉnh trong Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Ông Trần Trí Quang cho biết, Đồng Tháp đang từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số và quyết tâm chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Ông Trần Trí Quang giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục trao đổi thông tin và kết nối nhiều hơn với phía Công ty để có thể kết nối hợp tác trong tương lai.

Advantech Việt Nam Technology là công ty đa quốc gia, trụ sở chính tại Đài Loan. Lĩnh vực dịch vụ gồm: Công nghiệp 4.0, công nghiệp IoT, hệ thống nhúng, thành phố thông minh, dịch vụ hỗ trợ các nhà tích hợp giải pháp IoT.

Tuyết Minh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

PNJ

Thông tin cần biết