Thứ Tư

1/4

Thứ Năm

2/4

Thứ Sáu

3/4

Thứ Bảy

4/4

Chủ Nhật

5/4

Thứ Hai

6/4

Thứ Ba

7/4

Thứ Tư

8/4

Thứ Năm

9/4

Thứ Sáu

10/4

Thứ Bảy

11/4

Chủ Nhật

12/4

Thứ Hai

13/4

Thứ Ba

14/4

Thứ Tư

15/4

Thứ Năm

16/4

Thứ Sáu

17/4

Thứ Bảy

18/4

Chủ Nhật

19/4

Thứ Hai

20/4

Thứ Ba

21/4

Thứ Tư

22/4

Thứ Năm

23/4

Thứ Sáu

24/4

Thứ Bảy

25/4

Chủ Nhật

26/4

Thứ Hai

27/4

Thứ Ba

28/4

Thứ Tư

29/4

Thứ Năm

30/4

Thứ Sáu

1/5

Thứ Bảy

2/5

Chủ Nhật

3/5

Thứ Hai

4/5

Thứ Ba

5/5

Lịch phát sóng Truyền hình, 01/04/2020