Tin Tức

Công khai tài chính năm 2022

Công khai tài chính năm 2022

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Tải về 1 Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 2022 Tải về 2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về 3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 2 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2022 Tải về 4 Công khai thực hiện ...

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết