Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả điểm kỳ xét tuyển đến các thí sinh dự tuyển. Mời các thí sinh xem chi tiết trong file đính kèm ThongBaoKetQuaVienChuc2020

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Sa Nhiên

Viettel 8-10

Đồng Vàng 9-10

Thông tin cần biết