Thông báo Kết quả Thi tuyển Cộng tác viên năm 2022

Hội đồng Tuyển dụng cộng tác viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả thi tuyển Cộng tác viên năm 2022. Mời xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết