Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và thời gian xét tuyển CTV năm 2022

Ngày 09/3/2022, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông báo số 17/TB-PTTH về việc tuyển dụng cộng tác viên năm 2022.
Căn cứ tiêu chuẩn và số lượng hồ sơ dự tuyển, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo gia hạn nhận hồ sơ và thời gian xét tuyển dụng cộng tác viên năm 2022. Mời các ứng viên xem chi tiết tại đây.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết