Thể lệ và Quy chế Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16 năm 2020 - 2021

Mời xem chi tiết tại đây

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020

Bệnh viện Quang Đức (7/2020)

Đồng Vàng (7/2020)