Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17, năm 2022 - 2023

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức hai năm một lần nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các cá nhân và tổ chức trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Tháp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời quý bạn đọc quan tâm, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết