Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI, năm 2023

Nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong và ngoài tỉnh, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục và định hướng tuyên truyền của báo chí địa phương.  Đồng thời cũng là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao về tư tưởng chính trị, văn hóa; có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, phản ánh trung thực, phong phú về mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp thông báo Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI năm 2023. Mời các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài Tỉnh (Riêng Giải “Búa Liềm Vàng” đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân) hưởng ứng tham gia. Chi tiết thể lệ TẠI ĐÂY.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết