Tam Nông có hội quán thứ 9

Huyện Tam Nông đã có 9 hội quán. Hội quán thứ 9 vừa được ra mắt sáng nay, đó là Tân Hưng Hội quán.

Lãnh đạo huyện đến chúc mừng Hội quán ra mắt

Tân Hưng Hội quán có 35 thành viên, là những nông dân sản xuất lúa chất lượng cao ở Tổ hợp tác số 5, ấp Tân Hưng. Tổng diện tích sản xuất của các thành viên là trên 170 ha.

Hội quán được ra mắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất. Dịp này, lãnh đạo huyện Tam Nông và xã Tân Công Sính đã tặng quà, tạo điều kiện hoạt động cho Hội quán.

Trần Trọng Trung/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

Thông tin cần biết