Quan tâm HTX, thúc đẩy nông dân liên kết tạo sức mạnh cho nông nghiệp

HTX chưa có đóng góp GDP nhiều cho nền kinh tế, nhưng là nền tảng để thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiểu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến. Bộ trưởng Lê Minh Hoan dự tại điểm cầu Đồng Tháp.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Chính phủ đã bàn đến chuyện phục hồi kinh tế sau đại dịch, mục tiêu là nâng cao sự tự chủ của nền kinh tế trong nước, giảm phụ thuộc nước ngoài. Ông Lê Minh Hoan cho rằng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia đóng góp của HTX. Không thể chậm trễ hơn nữa, từng địa phương phải quan tâm tới hợp tác xã để thúc đẩy nông dân liên kết sản xuất, tạo sức mạnh cho nông nghiệp, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Ước tính đến cuối năm nay, cả nước có khoảng 18.327 hợp tác xã nông nghiệp và 79 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó có 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao, trên 4.339 HTX nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản, bằng 24,5% tổng số HTX nông nghiệp.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

PNJ

Giờ Trái đất

Viettel 8-5

Thông tin cần biết