Đồng Tháp: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,2 USD

Chiều ngày 25/12/2018, Sở Công Thương Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp trong năm 2018 ước đạt 1 tỷ USD, tăng 41% so với năm 2017 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Năm qua tỉnh cũng đã đạt nhiều kết quả nổi bật về thương mại. Giá trị tăng thêm đạt hơn 7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt hơn 85 ngàn tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2017. Song song với kết quả đó, năm vừa qua, giá trị sản xuất công nghiệp trong tỉnh ước đạt gần 59 ngàn tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2017. Sản lượng điện thương phẩm trên toàn tỉnh ước đạt 2.220 triệu kWh, đạt giá trị hơn 3.600 tỷ đồng.  

Dịp này, 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngành công thương năm 2018 được khen thưởng

Trong năm 2019, Sở Công Thương tỉnh đề ra một số chỉ tiêu quan trọng. Đáng chú ý là giá trị tăng thêm của ngành thương mại đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 66 ngàn tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt hơn 97 ngàn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.250 triệu USD. Dịp này, 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngành công thương năm 2018 được khen thưởng.

Duy Anh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

PNJ

Giờ Trái đất

Viettel 8-5

Thông tin cần biết