Đồng Tháp: Chưa thông qua quy định bồi thường đất năm 2019

Trong cuộc họp chiều ngày 14/03/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thông qua quy định, quy trình bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2019. Việc chưa thể thông qua do còn một số nội dung cần bổ sung, điều chỉnh.

Theo dự thảo của Sở Tài nguyên và Môi trường, giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể của loại đất bị thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Đối với nhà, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất, khi nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định thì chủ sở hữu nhà, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của tài sản. Về trình tự, thủ tục từ ngày bàn giao mốc và hồ sơ giải phóng mặt bằng, quy định mốc thời gian tối đa không quá 225 ngày.

Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tuỳ vào điều kiện của từng dự án, các đơn vị cần hết sức tranh thủ để hoàn thành quy trình sớm nhất có thể, tránh gây phiền hà cho người dân. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng góp ý chỉnh sửa một số điều cho phù hợp theo quy định, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh thông qua trong thời gian sớm nhất.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Agribank

Thông tin cần biết