Doanh nghiệp thu hút lao động làm việc "4 tại chỗ"

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, để duy trì chuỗi sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã lựa chọn các phương án để thích ứng, như: “3 tại chỗ” mà sau này là “4 tại chỗ” hay “1 cung đường, 2 điểm đến”. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong sản xuất, theo phương án “1 cung đường, 2 điểm đến” phụ thuộc rất lớn vào ý thức người lao động.

Trước thực tế trên, nhiều doanh nghiệp vẫn lựa chọn phương án sản xuất “4 tại chỗ” trong trạng thái mới như hiện nay. Và để thuyết phục, cũng như thu hút được người lao động chấp nhận đồng hành cùng doanh nghiệp, nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi đã được đưa ra. 

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

PNJ

Giờ Trái đất

Viettel 8-5

Thông tin cần biết