Đẩy mạnh truyền thông sản phẩm OCOP của Đồng Tháp

Sáng ngày 09/8, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Trong quý vừa qua, chương trình nông thôn mới có 9/18 chỉ tiêu hoàn thành, tái cơ cấu có 4/14 nhiệm vụ hoàn thành. Đã tham mưu ban hành quyết định bộ tiêu chí quốc gia cấp xã về nông thôn mới về đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định 318 và 319 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình OCOP đến thời điểm hiện tại có 265 sản phẩm được công nhận sản phẩm đạt 3 sao và 4 sao.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ đã triển khai. Rà soát các chương trình, mô hình đã thực hiện, xem xét đề xuất điều chỉnh hoặc bãi bỏ chương trình không còn phù hợp với thực tế. Đối với hoạt động của hội quán, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành chuyên môn hỗ trợ thiết kế nội dung sinh hoạt phù hợp, kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước tạo điều kiện cho hội quán tiếp cận kiến thức mới và kinh nghiệm hay trong thực tiễn. Sớm tổ chức lớp đào tạo phát triển nguồn lực trẻ cho hợp tác xã nông nghiệp tỉnh. Phối hợp với các đơn vị truyền thông tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc biệt là các sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao của tỉnh.

Hoàn Quân/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

PinkHouse 31/1/2023

Khu du lịch Văn hóa Phương Nam 18/2/2023

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 30-11

Vạn Kim Long 31/1/2023

Thông tin cần biết