Đài PT&TH Đồng Tháp thông báo Tuyển dụng Viên chức năm 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng 11 vị trí việc làm gồm: Phóng viên hạng III, Phát thanh viên hạng III, Biên dịch viên hạng III, Kỹ thuật dựng hạng III, Chuyên viên, Quay phim hạng IV. Chi tiết cụ thể trong file Thông báo đính kèm tại đây.
Ứng viên quan tâm, đủ điều kiện, vui lòng nộp hồ sơ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, trước ngày 29/7/2022.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết