Trang tin địa phương - Thứ Ba, 06/11/2018 - Thành phố Sa Đéc