Nhịp cầu nhân ái - 10/7/2018: Giúp đỡ anh Trần Văn PhươngDạm sách bạn xem đài giúp đỡ anh Bùi Văn Thum ở xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh: Xem tại đây