8 điểm tham quan vườn cây ăn trái Lai Vung đón gần 35 ngàn lượt khách

​Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với UBND huyện Lai Vung về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2018. 


Theo UBND huyện Lai Vung, một số chỉ tiêu quan trọng của huyện đạt khá so với kế hoạch. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, đã hỗ trợ nông dân thực hiện nhiều mô hình sản xuất sạch, chất lượng cao. 
Huyện cũng đã củng cố và thành lập 8 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Lĩnh vực xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đã thu hút được nhà đầu tư tiềm năng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại huyện, đã có 10 doanh nghiệp và 125 hộ kinh doanh đăng ký mới. 

Hoạt động du lịch bước đầu có nhiều khởi sắc. 8 điểm tham quan vườn cây trái trên địa bàn đã đón tiếp 34.864 lượt khách đến tham quan. Tổng doanh thu hơn 11 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị huyện Lai Vung phải có sự sáng tạo trong cách làm để có những thay đổi tốt hơn. Về cải cách hành chính, huyện cần xác định mục tiêu phục vụ chính là người dân, xây dựng chính quyền thân thiện. Trong lĩnh vực nông nghiệp, khi thực hiện tái cơ cấu cần chú ý về giá trị mang lại, đẩy mạnh ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn. Huyện cần tiếp tục khai thác thế mạnh cây ăn trái và tập trung sản xuất bền vững cây ăn trái. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chú ý các nhiệm vụ trước mắt. Như đối với các công trình giao thông bị sạt lở, huyện cần thành lập tổ kiểm tra, dự báo khảo sát các tuyến có nguy cơ sạt lở để có tham mưu cho tỉnh; có cảnh báo, dự báo nguy cơ sạt lở tại các tuyến trọng yếu.

Trí Tín/THĐT