Thông báo Gia hạn nộp hồ sơ Tuyển dụng 2018

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 đến hết ngày 29/6/2018.
Mời xem chi tiết tại đây.